ANBI Gegevens van Stichting Het Walchers Costuum

NAAM:

Stichting Het Walchers Costuum

IBAN:

NL26 RABO0314 4662 15

RSIN NUMMER:

8167 20 289

HET BELONINGSBELEID:

De Stichting Het Walchers Costuum kent geen beloningsbeleid,

omdat de stichting geen beloningen uitkeert.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

De Stichting ontvangt donaties en giften van particulieren.

Verder genereren we inkomsten door het geven van shows

en zijn er verkoopopbrengsten van een verkoopkraam op diverse

historische markten.

 

FINANCIEEL OVERZICHT 2016

 

INKOMSTEN

 

  UITGAVEN  
Donaties/giften 2.932 Inkopen 922
Marktverkopen 3.268 Porti/telefoon 342
Shows 550 Inventariskosten 1.812
Door te betalen giften 249 Drukwerk/assurantien 842
Bankkosten 146
Marktkosten 981
Representatiekosten 1.554
Winst 400
——- ——-
  6.999       6.999
===== =====
ACTIVA: PASSIVA:
Liquide middelen 4.697 Door te betalen giften 249
Eigen vermogen 4.448
—— ——
  4.697       4.697
===== =====