ESPA CONGRES DOMBURG

Afgelopen 23 mei werd Het Walchers Costuum uitgenodigd om een bijdrage te leveren aan het ESPA Congres, welke door de Gemeente Veere te Domburg werd gehouden. Een afvaardiging van de stichting verzorgde een kleine presentatie die zeer in de smaak viel bij zowel bezoekers van het congres, als bij de organisatie. Een kleine foto-impressie vindt u hieronder.

 


RABO CLUBKASCAMPAGNE 2018

Ook in 2018 heeft Het Walchers Costuum meegedaan aan de Rabobank Clubkascampagne.

 

Veel mensen hebben ook dit jaar weer op Het Walchers Costuum gestemd, dit leverde onze stichting € 352,66 op!

Onze hartelijke dank!

—————————————————————————————————————————————————–

IN HET ZONNETJE GEZET!

Tijdens de traditionele Winterbijeenkomst 2018, waarbij de vrijwilligers van Het Walchers Costuum worden bedankt voor hun medewerking aan het afgelopen seizoen, zijn drie mensen speciaal in het zonnetje gezet.

Allereerst bedankte de voorzitter Jolien Sturm-Francke, die na vele jaren afscheid nam als bestuurslid.

Jolien werd verrast met een speciaal gemaakt fotoboekje waarin alle tentoonstellingen staan die zij in Museum Veere mede vorm gaf. De voorzitter vertelde dat Jolien als expert van de Walcherse mannendracht was binnengehaald in het bestuur, maar dat zij al snel blijk gaf van vele markten thuis te zijn. Jolien heeft jarenlang vele functies binnen het bestuur gehad en zal zeker heel erg gemist worden!

                                                                 

Nog twee dames werden in het zonnetje gezet, namelijk Rita Maljers en Jolanda Jacobsen.  Tijsens de Historische Markten in Veere verzorgen zij wekelijks de koffie en thee aan de standhouders. Ook zijn ze actief met de kinderen in de weer tijdens deze middagen. Ze doen dit met veel plezier, zelfs tijdens storm en regenachtige dagen.

Omdat Jolanda helaas verhinderd was nam Rita mede namens haar de bloemen in ontvangst.

  

————————————————————————————————————————————-