Sinds 2011 is Het Walchers Costuum gastconservator van Museum Veere. Na een aantal unieke wisseltentoonstellingen over de Walcherse streekdracht – met prikkelende titels als: ‘Daagse dracht, zondagse pracht’; ‘Ambacht en Dracht’ en ‘Zwoegen en Zwieren’ – is de Walcherse streekdracht per 2016 opnieuw in Museum Veere te bewonderen.

  

De tentoonstelling van 2017 ging in op de subtiele verschillen in kleding tussen drie generaties vrouwen vanaf circa 1930. Een oude foto, waarop drie generaties vrouwen staan afgebeeld, vormde de inspiratiebron voor een charmant tijdsbeeld dat als titel kreeg ‘Op de Kiek’.

 

Dat jaar stond ook de Walcherse kinderdracht in de spotlights. Zo werdvoor het eerst een zeldzaam zogenaamd ‘valhoedje’ geëxposeerd. In aparte vitrines was zowel bijzondere jongens- als meisjeskleding te zien.

Ook de bekende avonddoekjes kregen een speciale plaats in de tentoonstellingsruimte. De fraaie gehaakte en gebreide doekjes vormden een interessante aanvulling, die niet alleen liet zien waartoe Walcherse vrouwen op handwerkgebied in staat waren, maar ook dat de mode op het platteland wel degelijk werd gevolgd.

Momenteel wordt hard gewerkt aan het vormgeven van een nieuwe tentoonstelling. Deze zal een fraai beeld geven van de vissersgemeenschappen in zowel Veere, als Arnemuiden. Verwacht wordt dat de nieuwe tentoonstelling medio begin mei klaar zal zijn voor het publiek.