Sinds 2011 is Het Walchers Costuum gastconservator van Museum Veere. Na een aantal unieke wisseltentoonstellingen over de Walcherse streekdracht – met prikkelende titels als: ‘Daagse dracht, zondagse pracht’; ‘Ambacht en Dracht’ en ‘Zwoegen en Zwieren’ – is de Walcherse streekdracht per 2016 opnieuw in Museum Veere te bewonderen.

  

De tentoonstelling van 2017 gaat in op de subtiele verschillen in kleding tussen drie generaties vrouwen vanaf circa 1930. Een oude foto, waarop drie generaties vrouwen staan afgebeeld, vormde de inspiratiebron voor een charmant tijdsbeeld dat als titel kreeg ‘Op de Kiek’.

 

Dit jaar staat de Walcherse kinderdracht in de spotlights. Zo wordt voor het eerst een zeldzaam zogenaamd ‘valhoedje’ geëxposeerd. In aparte vitrines is zowel bijzondere jongens- als meisjeskleding te zien.

Ook de bekende avonddoekjes hebben een speciale plaats in de tentoonstellingsruimte gekregen. De fraaie gehaakte en gebreide doekjes vormen een interessante  aanvulling, die niet alleen laat zien waartoe Walcherse vrouwen op handwerkgebied in staat waren, maar ook dat de mode op het platteland wel degelijk werd gevolgd.

De streekdracht tentoonstelling ‘Op de Kiek’ is dagelijks te bezichtigen in Museum Veere.