Het Walchers Costuum is blij dat er ook dit seizoen weer een aantal sponsoren zijn die de stichting steunen. Zo was het dinsdag 2 augustus weer een feestje op de historische markt in Veere: alle kinderen kregen een bolus van De Zeeuwse Bakker Chris Koole! Heel erg bedankt!

Op de een na laatste Historische Marktdag in Veere mochten we oliebollen uitdelen gesponsord door Bakkerij Bliek! Heel erg bedankt!