Het Walchers Costuum is blij dat er ook dit seizoen weer een aantal sponsoren zijn die de stichting steunen. Zo was het dinsdag 2 augustus weer een feestje op de historische markt in Veere: alle kinderen kregen een bolus van De Zeeuwse Bakker Chris Koole! Heel erg bedankt!