RABO CLUBSUPPORT 2022

Afgelopen 25 september was de laatste dag dat er gestemd kon worden op Stichting Het Walchers Costuum bij de Rabo Clubsupport! Bestuur en medewerkers hopen dat uw stem ook dit jaar weer een mooi bedrag heeft opgeleverd, wat kan helpen om het belangrijke werk van de stichting door te laten gaan. Alvast dank!

Helpt u Het Walchers Costuum aan extra stemmen zodat de stichting de Walcherse klederdrachten kan blijven koesteren en presenteren? Alvast bij voorbaat dank!