ANBI Gegevens van Stichting Het Walchers Costuum

NAAM:

Stichting Het Walchers Costuum

IBAN:

NL26 RABO0314 4662 15

RSIN NUMMER:

8167 20 289

HET BELONINGSBELEID:

De Stichting Het Walchers Costuum kent geen beloningsbeleid,

omdat de stichting geen beloningen uitkeert.

FINANCIËLE VERANTWOORDING:

De Stichting ontvangt donaties en giften van particulieren.

Verder worden er inkomsten gegenereerd door het geven van shows

en zijn er verkoopopbrengsten van de verkoopkraam op diverse

historische markten.