Sinds 2011 is Het Walchers Costuum gastconservator van Museum Veere. Na een aantal unieke wisseltentoonstellingen over de Walcherse streekdracht – met prikkelende titels als: ‘Daagse dracht, zondagse pracht’; ‘Ambacht en Dracht’ en ‘Zwoegen en Zwieren’ – is de Walcherse streekdracht sinds 2016 te bewonderen in een eigen ruimte op de eerste verdieping van Museum Veere.

In 2020 werd door de vrijwilligers van Het Walchers Costuum hard gewerkt aan een nieuwe wisseltentoonstelling, met als titel ‘Ode aan Alma’. Ondanks de beperkingen vanwege de corona pandemie was het toch gelukt om een unieke expositie samen te stellen.

Om meer te weten te komen over deze expositie kijken we naar de ontstaansgeschiedenis van Museum Veere.

Alma Francis Ochs/Oakes werd op 19 september 1889 in de wijk Paddington in Londen geboren, als de oudste van drie kinderen. Haar vader Albert Ochs was de mede-eigenaar van de diamanthandel Ochs Brothers & Ochs Frères. Alma volgde in Londen de Francis Holland School en ging vervolgens naar een meisjeskostschool, Heathfield School in Ascot. Vanaf haar tiende jaar woonde ze een gedeelte van het jaar op het imposante buitenhuis Walmer Place in Kent. Vanuit de haven van Ramsgate maakten ze zeiltochten met het kotterjacht Estrella langs de Engelse, Vlaamse en Zeeuwse kust.

In 1896 kocht Albert Ochs De Struys, één van de Schotse Huizen aan de Kaai in Veere. Alma was veertien jaar toen ze daar voor het eerst kwam. Ze raakte meteen verliefd op het plaatsje en zijn bewoners met hun prachtige streekdrachten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog zou Albert Ochs zich definitief in Veere vestigen, zijn bedrijf in Londen was inmiddels door slechte bedrijfsvoering ten onder gegaan. Alma was ondertussen verloofd met Captain Henry Russell Townsend-Green, die op 3 maart 1915 aan het front sneuvelde. Ze zou de rest van haar leven ongetrouwd blijven. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werkte Alma als hulpverpleegster in het Weir Hospital in Balham. In 1919 ging ze haar vader assisteren bij zijn verkooptentoonstellingen in De Struijs, die hij in navolging van de kunsthandel in Domburg ging organiseren in Veere. Alma verbleef ’s zomers in Veere, en ’s winters bij haar moeder Stella Adelaide Hart in Londen.

De zaken in Veere gingen zo voorspoedig dat Albert Ochs in 1921 het buurhuis Het Lammeken van de Staat der Nederlanden in bruikleen kreeg om zijn expositieruimte uit te breiden. Op 14 december 1921 overleed hij onverwachts in het kunstenaarsdorp Barbizon. Dochter Alma zette vervolgens zijn werk voort: ze nodigde bekende kunstenaars uit en organiseerde jaarlijks tentoonstellingen. Ter assistentie nodigde ze voor de zomermaanden een viertal Engelse vriendinnen uit, die in Veere de bijnaam kreeg: ‘The Alma Girls’.

In 1928 werd Alma Oakes officieel eigenaar van het Schotse huis De Struys. Het verzamelen zat haar in het bloed en naast het organiseren van tentoonstellingen breidde ze haar kunstcollectie gestaag uit. Naast scheepsmodellen, antieke meubels, schilderijen en porselein verzamelde ze vooral Zeeuwse streekdrachten, die haar grootste belangstelling hadden.

Alma’s grootste wens was de oprichting van een klederdrachtmuseum in Veere, maar door de Tweede Wereldoorlog lukte haar dat niet om dit te realiseren. In 1939 vluchtte ze door de oorlogsdreiging naar Londen, met achterlating van haar gehele geliefde collectie. Haar Veerse dienstmeid Katrien sleepte alle dozen met klederdracht naar de zolder, in de hoop dat ze daar veilig bewaard zouden zijn. Zij deed dat niet voor niets, want tot op heden is deze unieke collectie altijd bewaard gebleven. Tijdens de oorlog is er wel veel verloren gegaan van Alma’s overige verzamelingen.

In 1947 besloot Alma haar huis De Struys aan de Staat der Nederlanden te schenken, onder voorwaarde dat deze het pand zou onderhouden en als museum exploiteren. Op 10 juni 1950 werd Rijksmuseum De Schotse Huizen feestelijk geopend. Alma Oakes ging in Rye (South Sussex) wonen waar ze zich bezig hield met haar laatste publicatie over streekdrachten. Op 8 januari 1987 overleed zij op zevenennegentigjarige leeftijd. Ze ligt begraven op het kerkhof van Sint Mary’s Church in Rye.

In de tentoonstelling ‘Ode aan Alma’ herontdekte Museum Veere de altijd bewaard gebleven klederdrachtcollectie van Alma Oakes, die nooit eerder publiekelijk werd getoond. De teruggevonden kledingstukken van Alma waren door de vrijwilligers van Het Walchers Costuum met veel liefde en vakmanschap over het gehele gebouw van De Struys verspreid, en vormden samen met tekeningen, foto’s en schilderijen de rode draad van de tentoonstelling.

N.B. VANWEGE DE CORONA LOCKDOWN MOEST MUSEUM VEERE HELAAS ZIJN DEUREN GESLOTEN HOUDEN IN DE PERIODE DAT DEZE TENTOONSTELLING TE ZIEN ZOU ZIJN GEWEEST.