Sinds 2011 is Het Walchers Costuum gastconservator van Museum Veere. Na een aantal unieke wisseltentoonstellingen over de Walcherse streekdracht – met prikkelende titels als: ‘Daagse dracht, zondagse pracht’; ‘Ambacht en Dracht’ en ‘Zwoegen en Zwieren’ – is de Walcherse streekdracht per 2016 opnieuw in Museum Veere te bewonderen.

  

De tentoonstelling van 2017 ging in op de subtiele verschillen in kleding tussen drie generaties vrouwen vanaf circa 1930. Een oude foto, waarop drie generaties vrouwen staan afgebeeld, vormde de inspiratiebron voor een charmant tijdsbeeld dat als titel kreeg ‘Op de Kiek’.

 

Dat jaar stond ook de Walcherse kinderdracht in de spotlights. Zo werdvoor het eerst een zeldzaam zogenaamd ‘valhoedje’ geëxposeerd. In aparte vitrines was zowel bijzondere jongens- als meisjeskleding te zien. Ook de bekende avonddoekjes kregen een speciale plaats in de tentoonstellingsruimte. De fraaie gehaakte en gebreide doekjes vormden een interessante aanvulling, die niet alleen liet zien waartoe Walcherse vrouwen op handwerkgebied in staat waren, maar ook dat de mode op het platteland wel degelijk werd gevolgd.

In 2018 presenteert Het Walchers Costuum opnieuw een bijzondere expositie die zich afspeelt rond 1890 in de haven van Veere. Voor het eerst wordt dit jaar de unieke, originele Veerse visserstrui uit de collectie van het museum tentoongesteld. In heel Zeeland zijn nog maar 3 originele visserstruien bewaard gebleven, waarvan de ‘Veerse slangentrui’ er een is.

Jarenlang lag de trui opgeslagen in het depot, totdat hij in 2015 werd ‘ontdekt’. De visserstrui heeft een slangenpatroon dat vaak door Arnemuidse vissers werd gedragen. Doordat Arnemuidse vissers na de afsluiting van het Sloe geen doorgang meer hadden naar open zee verkaste de vissersvloot massaal naar Veere en Vlissingen.

De visser en twee visvrouwen laten zien hoe de vissersgemeenschap zich aan het eind van de negentiende eeuw kleedde. Er ontstond een overgang van de algemeen Walcherse dracht, die de zittende visvrouw draagt, naar de specifieke vissersdracht. Heel bijzonder ook is het bovenmutsje dat de staande visvrouw draagt (collectie JK Goud, Yerseke). Het lijkt nog niets op de grote mutsen die de Arnemuidse vrouwen tegenwoordig dragen, maar geeft een uniek beeld van hoe deze mutsen zich zouden gaan ontwikkelen.

In het tafereel is verder de prachtige kleding te zien van een boeren echtpaar, dat onderweg is om vis te kopen. De overeenkomsten en verschillen tussen de boerendracht en vissersdracht zijn fascinerend, en nodigen uit tot het ontdekken van de mooiste details.

De tentoonstelling zal nog tot midden 2019 te bezichtigingen zijn.