Voorlopig kunnen er vanwege de corona-maatregelen helaas geen shows en presentaties plaatsvinden. De toekomst wat betreft activiteiten is momenteel nog erg onzeker.. Zodra er weer wat meer mogelijk is zal dat hier op deze pagina gemeld worden, en in de Facebook Groep van Het Walchers Costuum.

Gelukkig mag en kan er wel iets anders: Het Walchers Costuum is tijdens de zomervakantie op de Historische Markt te Veere aanwezig met een marktkraam, tezamen met een grote groep kinderen die gekleed zijn in de Walcherse kinderdracht. De Historische Markt vindt elke dinsdag plaats op het Bastion te Veere, dit is een alternatieve locatie. Geweldig dat er zo’n grote groep kinderen elke dinsdagmiddag met veel plezier op de Historische Markt aanwezig is!