De vrijwilligers van Het Walchers Costuum kijken er naar uit om u ook in het zomerseizoen van 2023 te verrassen met klederdrachtshows, waarbij zij hun prachtige kleding laten zien onder de bezielende leiding van lady-speaker Ilse Loos.

Van 4 juli tot 5 september is het Walchers Costuum met een marktkraam aanwezig op de Historische Markt te Veere. Tijdens de zomervakantie is er ook een grote groep kinderen bij in de Walcherse kinderdracht, die met veel plezier laat zien hoe Walcherse kinderen vroeger gekleed waren. In Veere zullen ook een aantal klederdrachtshows plaatsvinden, de data hiervan worden nog bekend gemaakt.

Op dit moment stromen de aanvragen voor klederdrachtshows en -presentaties binnen. De volgende data zijn inmiddels bekend:

13 juli ’23             Folkloristische Dag te Middelburg. Aanvang show nog niet bekend.

2 augustus ’23     800 jaar Westkapelle. Aanvang show nog niet bekend.

3 augustus ’23     Klederdrachtshow en kraam Folkloristische Dag Zoutelande. Aanvang show 14.00 uur.

19 augustus ’23   Klederdrachtshow en kraam Ooskappelse Dag te Oostkapelle. Aanvang show 14.00 uur.